הפורום לניקיון אנטמולוגי של המזוןסמל פרפר

מטרות הפורום

הפורום הוא גוף התנדבותי ובו חברים אשר באו להשקיע מזמנם וממרצם כדי לתת מסגרת לתחום של שמירה על איכות המזון בישראל ובמיוחד שמירת ניקיונו מחרקים.

חברי הפורום באים מהמגזרים השונים, שלהם עניין בנושא המזון והוא חשוב להם מאד.

הפורום על כן הציב לעצמו מטרות, לשיפור וקידום הנושא, של ניקיון אנטמולוגי של המזון בישראל. החברים בפורום מסכימים כי זיהום המזון בחרקים הוא נושא בעל חשיבות גבוהה לכלל הציבור בישראל, המטריד במיוחד את יצרני ויצואני המזון, כמו גם את הציבור הדתי בארץ. הוסכם על חבריו שקיימת אי בהירות בנושא חקיקה ונהלים, חסרים תקנים לאיכות מוצרי מזון רבים. קיימת אי בהירות באשר לאחריותם ואופן פיקוחם של משרדי הממשלה השונים על פעילות מפעלי המזון וקיום התקנות והנהלים על ידי יצרני המזון בישראל.

להגדלת המודעות הציבורית והמנהלית לאור חשיבות הבעיה, הסכים הפורום כולו שיש צורך לקיים סדנאות וימי עיון בנושא במטרה להגביר את המודעות בקרב יצרני המזון, הטכנולוגים, המדבירים ונציגים ממשרדי הממשלה הנוגעים לבריאות המזון. כמו כן יש להכשיר במפעלים, עובדי מעבדה מקצועיים אשר ישתלבו במערכת הפיקוח. בפורום משתתפים נציגים ממגזרים שונים, הכוללים את תעשיות המזון, ועדות הכשרות, מכון התקנים, מדבירים, משרדי הבריאות, איכות הסביבה והחקלאות.