FTIC‎

Food Technology Information Center

המרכז למידע בנושאי טכנולוגיות לשימור מוצרים לאחר הקציר הוקם על ידי חוקרים המתמחים בתחומי שימור ואיסום מוצרי מזון לאדם ולחי, חרקים מזיקי מזון ורכוש, כימאים ומומחים בתחום ההדברה.

אתר זה הוקם כדי לאפשר גישה נוחה ומהירה לידע הקיים בנושאי שמירה על איכות מוצרי מזון, רכוש האדם והיגיינה סביבתית.

המרכז שם לו לדגל לקדם פתרונות בני-קיימא ולקדם מודעות חברתית סביבתית על-ידיי: