FTIC‎

Food Technology Information Center

דף־הבית ← שימור מיספוא

שימור מיספוא ומוצרי לוואי להזנת מעלי גירה

הצורך לשמר מזון לאדם מובן וברור מאליו. בחיים המודרניים, כל המזונות שאנו צורכים עוברים טיפול טכנולוגי כלשהו כדי לשמר אותם, לעדנם, להכשירם לאכילה נוחה ולהאריך את חיי המדף שלהם. מטרות אלו תקפות גם ביחס לשימור מזונות לבעלי חיים במשק החקלאי.

ההתפתחות ההיסטורית של המין האנושי קשורה קשר אמיץ בבעלי חיים מעלי גירה. בקר נפוץ מאוד בארצות ממוזגות, כבשים, עיזים וגמלים באזורים יבשים ומדבריים, היאק והאייל באזורים קרים יותר, הלאמה והאלפאקה באזורים הגבוהים של הרי האנדים. בני אדם שהתגוררו בכל האזורים האלה התקיימו במידה רבה בזכות מעלי גירה אלו. גם כיום משרתת הדאגה למזונן של חיות המשק את צרכי הקיום של האדם.

בדומה לצרכי התזונה של האדם יש לשמר את המזון של בעלי החיים במשק החי מסיבות אלו:

  1. השימור מאפשר להחזיק דרך קבע מלאי זמין של מספוא באופן בו לא ייפגמו ערכיו התזנתיים.
  2. השימור מבטיח אספקה רציפה של המזון בכל עונות השנה בלא להיות תלוי בשינויי עונות השנה, בצורת, הצפות, שינויי טמפרטורות באופן שיאפשר למשק החי לשרוד עונות של מחסור.
  3. השימור מאפשר לגדל את המספוא בעונות השנה המתאימות ביותר לגידולו ובהתאם לצרכי החקלאי תוך ניצול מרבי של יתרונות עונות טובות במיוחד לשימור עודפים ביצור.
  4. השימור מאפשר לבחור את אזורי הגידול המתאימים ביותר ולשווקם לאיזורים בהם התנאים גרועים כך שהמזון יגיע ליעדו באופן ראוי להאבסה ובערכים תזונתיים גבוהים.
  5. השימור מאפשר שילוב של מוצרי לוואי ומוצרי פסולת אורגנית במזון באופן שתנוצל ליצירת מזון באופן הראוי להאבסה ובערכים תזונתיים נאותים תוך שמירה על ערכי הסביבה.

אף.טי.איי.סי. משלבת נסיון של שנים בתחום זה ומעניקה שירותי יעוץ והדרכה ובהם:

  1. יעוץ בתיכנון ובניה של מרכזי מזון למשק מעלי הגירה.
  2. יעוץ בנושא של תכנון מערכות אחסון המזון למשק מעלי בגירה.
  3. ליווי מקצועי של מערך האחסון במרכזי המזון.
  4. הגשת חוות דעת מקצועיות למתן פתרונות ופעולות מתקנות לבעיות המתעוררות במהלך האחסון של המזון.
  5. מתן חוות דעת מקצועיות בעבור חברות ביטוח ובתי המשפט בנושאים של אחסון המזון למשק מעלי הגירה.

קרא עוד אודות נושאים אלה במדריך למיספוא ולשימורו (באנגלית) וכן מרשימת פירסומים.