FTIC‎

Food Technology Information Center

צוות

שמחה פינקלמן דר' שמחה פינקלמן


דוקטורט במחלקה למדעי בעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ירושלים שבחנה מחזורי חיים של טפילים חד תאיים. מדען אורח במחלקה לאימונולוגיה ומחלות מדבקות בביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת הרוורד, בוסטון, ארה"ב. חוקר במינהל המחקר החקלאי, המחלקה למדעי המזון בתחום של אנטומולוגיה של חרקי מזון ופיתוח טכנולוגיות של שימור מזון.

שלמה נברו פרופ' שלמה נברו


בוגר אוניברסיטת EGE עם התמחות בתחום הגנת הצומח, בתורכיה. דוקטורט בפקולטה לחקלאות, אוניברסיטה העברית ירושלים בנושא השפעת אווירות מבוקרות על עש הדבלים כמודל לחרקי מחסן. חוקר במינהל המחקר החקלאי, מנהל המחלקה לאיסום תבואות ומזון, במכון לטכנולוגיה ואחסון של תוצרת חקלאית, התמחה בתחום של שמירת מזון יבש מאוחסן בדגש על בקרת מזיקים והנדסת הטכנולוגיות לאחסון ידידותיות לסביבה, ללא כימיקלים. חוקר מוביל בעולם בתחומי אווירות מבוקרות, אוורור וקירור גרגירים באסמים, פיתח שיטת איסום הרמטי לשימור מוצרים חקלאיים רבים, פיתח חיטוי ואחסון תמרים, פיתח חומרים דוחי חרקים ממוצא צמחי. מייסד ונשיא הוועדה של הכנס הבין לאומי להדברת חרקי מחסן באווירות מבוקרות וחומרי איוד (CAF) ויו"ר לשעבר של קבוצת עבודה "בקרת משולבת של חרקים במוצרים מאוחסנים" במסגרת הארגון הבינלאומי להדברה ביולוגית(IOBC/WPRS) ". פירסם 360 מאמרים מדעיים ו-22 פרקי ספרים וספרים, מחזיק 10 פטנטים רשומים על טכנולוגיות לשמירת מזון. מנהל המחלקה לאיסום תבואות ומזון, CAF

גלעד אשבל פרופ' גלעד אשבל


מהנדס מזון בביוטכנולוגיה מוסמך הטכניון, חיפה. דוקטורט במחלקה למדעי בעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ירושלים שבחנה את השפעתם של תוספים שונים על איכות תחמיצי חיטה להזנת מעלי גירה. מנהל מחלקה לפיקוח על טיב מספוא - משרד החקלאות. חוקר במינהל המחקר החקלאי, המחלקה למדעי המזון, המכון לאיסום, בתחום של טכנולוגיות שימור מספוא ומוצרי לוואי.

חגית נברו גב' חגית נברו


בוגרת (B.Sc) ביה"ס ללימודי הים והסביבה הימית, רופין. תואר מוסמך בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה בנושא של היבטים כלכליים, סביבתיים וביולוגיים בפיתוח טכנולוגי של חיטוי תמרים בחום כתחליף למתיל ברומיד.