FTIC‎

Food Technology Information Center

דף־הבית ← טכנולוגיות בנות קיימא לשימור איכות המזון

טכנולוגיות בנות קיימא לשימור איכות המזון

נזק בתירס

נזק בגרעיני תירס שנגרם על ידי חידקונית האורז.

חשיבות השמירה על העולם הסובב אותנו ומגוון המינים בעולם החי עמד תמיד כנר לרגלי העובדים באף.טי.איי.סי. בעבודתם בפיתוח טכנולוגיות לשמירה על המזון המאוחסן מפני נזקים הנגרמים על ידי חרקים. לכאורה קיימת סטירה בין שתיהן היות והאמצעים המיושמים כיום במערך בקרת המזיקים במזון מיעדים לפגוע בחרקי המחסן ובכך מסכנים את עולם החי התוחם את המזון המאוחסן. במשך רוב המאה ה-20 האמין העולם כי יישום חומרי הדברה כימיים הוא הפתרון אשר יאפשר קבלת מזון נקי מחרקים, אולם בתחילת המאה הנוכחית התחזקה ההכרה בצורך ביישום ופיתוח טכנולוגיות חלופיות. בעיה זו הפכה לאקוטית במהלך השנים האחרונות עקב הגידול באוכלוסיית העולם ועימה הגידול בביקוש למזון.

קנקני אגירה

קנקני אגירה בהם התגלו גרעיני חיטה מפוחמים ממצודת פניקית מהמאה ה-9 לפסה"נ. התגלו בראס א-זיתון על ידי צוותו של ד"ר דוד ענבר.

התחזקות המודעות לשמירה על הסביבה הביאה להסכמה עולמית שבאה לידי ביטוי בחתימה על אמנות מונטריאול (1987) וקיוטו (1999). בעקבות אמנת מונטריאול הוחלט, בין היתר, על הפסקת השימוש במתיל ברומיד כגז איוד יעיל להדברת חרקי מחסן ומזיקים אחרים. החלטה עולמית זו נובעת מהיותו מעורב בפגיעה בשכבת האוזון הסטרטוספרי. גז האיוד העיקרי אשר נותר לשימוש להדברת חרקים מזיקי מחסן הוא גז הפוספין. שימוש לא מושכל במשך שנים על ידי מדבירים ומפעלי מזון גרם לכך שחרקי מחסן רבים פיתחו ומפתחים עמידות לגז זה והוא מאבד מיעילותו.

טכנולוגיות בנות קיימא לבקרת מזיקי מחסן כבר היו בשימוש עוד בימי קדם ומזה מספר עשורים נערכים מחקרים המשלבים רעיונות אלו גם ביישומיים חדשים.

ניתן להתייחס למספר טכנולוגיות בנות קיימא מתקדמות ובטוחות והן:

טכנולוגיות אלו דורשות בניה של תשתית איתנה על ידי מחקר, פיתוח ולימוד. בשנים האחרונות החל התהליך של הטמעת הטכנולוגיות בשווקים העולמיים, תהליך ההולך ומתגבר. אף.טי.איי.סי. נטלה חלק ביישום של מספר טכנולוגיות ייחודיות המפורטות בעמוד פרויקטים של יעוץ, מחקר ופיתוח.