FTIC‎

Food Technology Information Center

FTIC QA & Risk Assessment


Keeping Food QA & Risk Assessment

תהליכים רבים, חשובים ושונים משפיעים על מהלך יצור המזון לאדם ולבעלי החיים במשק החיי. ניתן לחלק תהליכים אלו לשני שלבים עיקריים;

בשלב השני עדין המזון חשוף לגורמי נזק רבים אשר יכולים להביא לאובדנו ובכך להסב לנזקים כלכליים וחברתיים רבים. נזקים אלו נובעים ממשתנים ביולוגיים, כימיים סביבתיים ואחרים המשפיעים על שמירת איכות המזון. רק הבנת התהליכים הרבים והשונים לעומקם בכל שלבי שימור ועיבוד המזון מאפשרים לקובעי המדיניות בחברה ובכלכלה לקבוע מה הם גורמי הסיכון אותם יש לחשב ולשלב בתכנון העתידי של החברה ותעשיית המזון.

לכן, פותחו טכנולוגיות אשר יאפשרו שמירה על איכותו לאורך כל זמן אחסונו עד לרגע בו יידרש על ידי הלקוח הסופי.

במהלך התכנון של מערכת יצור ואחסון יש להתייחס לנושאים הבאים:

  1. זיהוי הנקודות הקריטיות בתהליך שימור היבול מהשדה ועד המזלג של הלקוח הסופי. מעקב אחר השתנות הנקודות קריטיות תאפשר מאפשרת ניטור התהליך הקיים ומניעת התהוות כשלים מיד עם הופעת הסממנים הראשוניים וביצוע פעולות מתקנות למניעתם.
  2. קביעת נקודות כשל בתהליך קיים של אחסון ועיבוד המוצר התהליך וביצוע פעולות מתקנות.
  3. התאמת טכנולוגיות אלטרנטיביות חדשניות אשר יעניקו יתרונות חדשים לתהליכים קיימים.
  4. מתן קדימויות לטכנולוגיות אשר יתנו חשיבות יתר להגנה על הסביבה או יחליפו טכנולוגיות קימות המסכנות את האדם וסביבתו בטכנולוגיות חדשות ידידותיות יותר.
תרשים פריסת יחידות ניטור במבנה על צג הבקרה.

בחברת אף.טי.איי.סי. פותחה מערכת בקרת איכות והערכת סיכונים לאיסוף ועיבוד הנתונים אשר מעניקה לקובעי המדיניות בחברה ובתעשיית המזון את האפשרות לאיסוף נתונים בזמן אמת כדי להעריך את הסיכונים ולקבוע את מדיניותן.

המערכת קיימת על שרת חיצוני (בעננים) ומאפשרת שליטה על כשלים בנקודות קריטיות והתראות בזמן אמת. דיווח מהמערכת או אל תוך המערכת מבוצע באמצעות האינטרנט מכל מקום בעולם. המערכת בעלת יכולת איסוף ועיבוד נתונים המוזנים ידנית על ידי נציגי הלקוח או באמצעות חיישנים עצמאיים. מערכת בקרת האיכות והוולידציה יכולה לתת שרות ללקוחות שונים מחברות הדברה, דרך מפעלים ליצור מזון, חברות אחסון ועד גופים ממשלתיים.

Clients' Login to FTIC QA & Risk Assessment.