FTIC‎

Food Technology Information Center

דף־הביתטכנולוגיות בנות קיימא לשימור איכות המזון ← שימוש במערכות אוורור

שימוש במערכות אוורור למניעת נזקים לגרעינים על ידי שיטות לבקרת מצב השתמרות הגרעינים

המערכת האקולוגית בצובר

האסם מהווה מערכת אקולוגית בפני עצמה - על כל מרכיביה הביוטיים והא-ביוטיים. איסום גרעינים (דגניים או קטניות) הוא חוליה בשרשרת המזון. במערכת האקולוגית של אסם הגרעינים, כמו דגניים או מזון מאוחסן אחר, מתקיימים יצורים שונים כגון- חרקים, מיקרופלורה, פטריות עובש וכו'. יצורים אלה מהווים את הגורמים הביוטיים של האיסום אשר בהשפעת הגורמים הא-ביוטיים כגון - תנאי טמפרטורה ולחות של הסביבה, מתקיימת המערכת האקולוגית.

האוורור הוא אחד הטיפולים החשובים אשר הוכיח את יעילותו בהטבת תנאי האחסון של גרעינים. בעקבות דיווחים על יתרונותיו מצוידות כיום רוב הממגורות בארץ במערכת אוורור וטיפול זה הפך לאחד הטיפולים השגרתיים ביותר בשמירת גרעינים המאוחסנים בצובר.

אוורור גרעינים מתבצע על-ידי הזרמת אוויר הסביבה- בדחיפה או בשאיבה - דרך צובר הגרעינים. מפוח, המופעל במנוע חשמלי, יוצר את זרם האוויר בתוך הצובר באמצעות תעלות האוורור שבתוך התא. הספיקות המומלצות הן בדרך כלל בתחום של 0.3-0.05 פעמים תחלופת האוויר כנפח צובר-הגרעינים במשך דקה. השפעת האוורור על שינוי הלחות של הגרעינים היא קטנה. להשגת ייבוש גרעינים דרושות שעות אוורור רבות אגב ניצול אוויר בעל לחות יחסית וטמפרטורה נמוכות מאוד. לפיכך, ייבוש גרעינים על-ידי מערכת האוורור אינו נחשב כמטרת האוורור העיקרית.

עקב תנאי האקלים המיוחדים של הארץ מאוסמים הגרעינים לאחר הקציר בלחות נמוכה (10%- 13% עבור דגניים) ואיסום גרעינים לחים אינו נפוץ בארץ. אולם, טמפרטורת הגרעינים המגיעים למחסן לאחר הקציר היא גבוהה מאוד בחודשי הקיץ ולעיתים קרובות - עולה על 35 מ"צ.

גרעינים המתקבלים לאסם בתנאים אלה נתונים להשפעת גורמים ביולוגים וסביבתיים במשך האיסום. בין הגורמים הביולוגיים המשמעותיים ביותר בתנאי האחסון בארץ נמנים החרקים המסוגלים לגרום נזקים כבדים. הלחות הנמוכה של הגרעינים אינה מונעת התפתחות חרקי המחסן.

גורם ביולוגי אחר הוא המיקרופלורה. לעתים קרובות מובאים לארץ גרעיני תירס, סורגום ואף סויה בעלי לחות גבוהה. בטמפרטורות הגבוהות יחסית של הארץ מואץ קצבה של נשימת המיקרופלורה ושל הגרעינים ובכך נגרמת התופעה של "התחממות פתאומית". תוצאה סופית של התחממות הגרעינים היא התפחמותם, הפוסלת אותם משימוש כמקור-מזון. תופעה אחרת הנובעת משינוי טמפרטורה של הסביבה, כתוצאה ממעבר מעונה לעונה, היא- הבדלי הטמפרטורה הנוצרים באזורים השונים של צוברי-הגרעינים, תופעה הגוררת התעבות מים בתוך תא האחסון.

לאוורור הגרעינים יש השפעה חיובית הממתנת את התופעות הנ״ל ובכך מסייעת במניעת נזקים.

השימוש באוורור כאמצעי לשמירת טיב הגרעינים כממגורות לא היה נפוץ כלל עד לפני כארבעים שנה. רק לאחר ששיטה זו התפרסמה, בשנות החמישים, היא קיבלה תנופה והשימוש בה החל להתפשט גם לארץ. עד לפני שלושים שנים נחשבה שיטה זו יעילה רק בארצות בעלות אקלים ממוזג. אולם, המחקר שנעשה בארץ הוכיח, למעשה, כי שיטה זו היא מעשית וחשובה גם בארצות שבהן עונת החורף היא קרה וקצרה.