FTIC‎

Food Technology Information Center

דף־הביתבקרת מזיקים למזון ולרכוש ← בקרת מזיקים באמצעות שימוש במיצויים צמחיים

בקרת מזיקים באמצעות שימוש במיצויים צמחיים

חומר BioPack הינו חומר ארומאטי ממקור צמחי בעל יכולת מוכחת של דחית חרקים גבוהה ויציבה בסביבה המטופלת. החומר הינו תוסף מזון הנחשב בטוח לשימוש על ידי מנהל המזון האמריקאי (FDA) ומכיר בהם כחומרים הבטוחים לשימוש למאכל אדם (GRAS).

בבדיקות שנערכו במעבדת אף.טי.איי.סי. נמצא כי החומר המשווק על ידי חברת BioPack הוא בעל יכולות מתאימות. החומר הפעיל, שהינו תוסף מזון בטוח גם לשימוש בסביבות יצור של מוצרים אורגניים, ולכן יכול להיות מיושם במפעלים אורגאניים.

הגנה ארומאטית מבוססת על יצירת ערפול נקודתי בחומר הארומאטי ממקור צמחי בסביבה המטופלת. חומר ביופאק שולב במערכת ערפול מקומית המאפשרת ריסוס בפרקי זמן קבועים של החללים בפתחים הדורשים הגנה מפני חדירת חרקים מזדמנים, ובכך מצטמצמת חדירתם לאזורי היצור והפעילות הנקיים.

במעבדתנו נבחנה יעילות הטכנולוגיה אשר משלבת את החומר הפעיל של BioPack בלמינט הפלסטי של אריזות המזון וארגזי מזון. שילוב החומר בלמינט הפלאסטי מונעת כרסום של חרקי מחסן באריזות ומעניקה הגנה למוצר בזמן האחסון ומונעת את זיהומו בחרקים. כמו כן, שילוב החומר בארגזי המזון גורמת להפחתה משמעותית בחדירתם של חרקי מחסן ומיניי עשי מחסן אל תוך הארגזים.