FTIC‎

Food Technology Information Center

דף־הביתבקרת מזיקים למזון ולרכוש ← חיטוי באמצעות ואקום

חיטוי באמצעות ואקום

השימוש בלחץ נמוך בבקרת מזיקים בזמן אחסנת המזון נחקר בעבר. התמותה נגרמת בעיקר עקב לחצו החלקי הנמוך של החמצן הגורם להיפוקסיה וגם עקב התייבשות הנגרמת כתוצאה מהסרתם של אדי המים תחת תנאי התת-לחץ (ואקום).

עד לעת האחרונה, האפשרות של שימוש בלחץ נמוך בקנה מידה מסחרי בקנה מידה גדול בבקרת מזיקים בזמן האחסנה ננטשה בשל הדרישות למבנים נוקשים, מסיביים בעלי יכולת לעמוד בלחצים הנמוכים הנדרשים. אולם מבנים אלו יקרים מאוד.

אולם לאחרונה הוצגה על ידי חברי הצוות שלנו לאחסון הרמטי של סחורות בנות קיימא, טכנולוגיה חדשה וחדשנית אשר כעת בשימוש בקנה מידה תעשייתי. מבנים אלה כוללים חדרי פלסטיק גמישים עם מפרט ייצור לרמה גבוהה של אטימות גז המאפשר טיפולים באווירות מתואמות שונות או תוך שימוש בחומרי איוד ללא אובדן גז משמעותיים על פני זמן חשיפה קצר. מבנים אלה מכונים "GrainPro Cocoons".

יעילותם של מבנים גמישים אלו הוכחה בחברה וניתנים ליישום במקום שימושם של תאי הואקום הנוקשים. כדי להשיג את הלחץ הנמוך הנדרש במבנים גמישים אלו (25-50 מ"מ כספית בלחץ מוחלט) ניתן להשתמש במשאבת ואקום מסחרית המתוחזקת לפרקי זמן בלתי מוגבל.

השימוש בלחץ נמוך בבקרת מזיקים יכול להיות מיושם על סחורות יבשות כגון: דגנים, אגוזים, פירות יבשים, תבלינים, צמחי מרפא, קקאו וקפה.